MIRA s.r.o. Námestie SR 8/3 014 01 Bytča, vypisuje obchodnú verejnú sútaž v zmysle §281 až §288 zákona 513/91 Zb.

Začiatok súťaže: 24.9.2009

Predmetom súťaže sú nasledovné pekárenské technológie a zariadenia:

 1. Miešací stroj na 240 kg cesta, špirálový, dvojrýchlostný s počítačovým ovládaním a meraním teploty cesta + 3 extra dieže
 2. Preklápacie zariadenie dieží s automatickou stierkou na čistenie dieží
 3. 2 ks etážové termoolejové pece max.pečnej plochy 2 x 26 m2, dvojokruhové s osadzovacím zariadením a odsadzovacím stolom a príslušenstvom, postrekovým zariadením chleba a klonkov vodnou parou
 4. 2 ks vozíkové termoolejové pece s max.pečnou plochou 2 x 12 m2 spolu s 12 vozíkmi a osadzovacím príslušenstvom, vrátane digestorov
 5. 1 ks kotolňa na ohrev termooleja pozostávajúca z 2 kotlov výkonom 300 kW, horáku, potrubia a napojenia na pece
 6. Šokové mrazenie klonkov na 4 vozíky
 7. Medzisklad + sklad zamrazených výrobkov na -18 °C
 8. Prerušovanie kysnutia v rozsahu teploty -20°C - +45°C na 10 vozíkov
 9. Výrobník pšeničného kvasu na výrobu 5000 ks rustikálnych bagiet
 10. Delička na bagety s vymeniteľnými roštami
 11. Výrobník ražného kvasu na 1000 litrov
 12. Linka na výrobu jemného pečiva. Výroba min. 10 druhov výrobkov vrátane kalibrovacej hlavy, plničky, gilotíny + odsadzovacie zariadenie na plechy
 13. Rozvalovací stroj priemyselný s automatickým nakrájaním cesta
 14. Lis na cesto a margarín, nerezové vyhotovenie
 15. Zariadenie na zavinovanie croissantov
 16. Delička cesta na chlieb + vyvaľovač
 17. Múčne hospodárstvo
  • 1x silo s čeriacim dnom, kapacita 15,13 ton, mat. Al
  • 2x silo s čeriacim dmon, kapacita 10,56 ton, mat. Al
  • 3x potrubie k plneniu síl, priem. 90 mm, mat. Al
  • 3x vážiace zariadenia na silách, kapacita váž. 5-50 ton
  • 1x pneumat. prevzduš. múky pre silá, dúchadlo na čerenie múky
  • 1x pneumat.preprava múky zo síl + dúchadlo
  • 3x turniket, priem 50 mm
  • 1x preosievačka múky, priem.50mm, Al
  • 25 m Al potrubie k preprave múky, priem. 50 mm
  • 5x Al. potrubné kolená
  • 1x rozdvojka potrubná, výhybka dvojcestná
  • 25 x spojovacia manžeta potrubia + úchytka
  • 2 m atomflex- hadica
  • 1x váha 80 kg
  • 1x váha 100 kg
  • 1x automat na dávkovanie prísad
  • 2x váhový počítač pre 3 silá
  • 2x zmiešavač vody, objem 100 l
  • 1x rozvodná skriňa pre 3 silá
 18. 1 ks kysiareň s klimatickou jednotkou na tepelný ohrev a výrobu pary s ovládaním

Podmienky:

Ponuky môžu byť podané na jednotlivé zariadenia /časti/ ako aj na celok /všetky zariadenia/.

Ponuka musí obsahovať aj elektronickú verziu rozpočtu /po položkách zodpovedajúcich detailnosti výkazu výmer/ vo formáte "xls".

Ponuky musia byť zaslané poštou na adresu Pekáreň MIRA s.r.o. Námestie SR 8/3 014 01 Bytča do 8.10.2009, pričom je rozhodujúci dátum podania na pošte.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu na jednotlivé strojné zariadenia s rôznymi dodávateľmi.

Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom /dodávateľmi/ bude podmienené podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Spôsob výberu bude prebiehať podľa nasledovných kritérií:

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané do 10 dní od uzavretia súťaže. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude vykonané do 5 dní od vyhodnotenia súťaže.

Na výber najvhodnejšieho z predložených návrhov bude vytvorená trojčlenná komisia v zložení: Kalman Rastislav, Kalman Rastislav ml., Hrnková Iveta.

Kontakt a informácie:

Rastislav Kalman, tel. č. 041 5522459, e-mail: mira@mira.sk


© 2008 Mira, s.r.o.